Obróbka ISPM 15

Transport opakowań drewnianych pomiędzy krajami, na przykład palet, skrzynek, pudeł, bębnów, klatek czy beczek wykonanych z surowego drewna, sprzyja ryzyku rozprzestrzeniania się szkodników drewna mogących być zagrożeniem dla ekosystemu danego kraju. Dlatego też opracowano standard ISPM 15 – jest to Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC, który ma na celu uregulowanie międzynarodowego obrotu opakowań drewnianych w ramach Unii Europejskiej i w handlu z innymi krajami.

Obecnie obróbka ISPM 15 przeprowadzona jest jako obróbka termiczna (oznaczenie symbolem HT) – opakowanie poddawane jest działaniu temperatury 56°C przez minimum 30 minut, co pozwala na skuteczne usunięcie zagrożenia. Fumigacja bromkiem metylu (oznaczenie symbolem MB) ze względu na szkodliwość bromku metylu od dnia 18 marca 2010 roku jest niedozwolona w Europie. Obróbka ISPM 15 opakowań drewnianych metodą termiczną jest najbardziej bezpieczna zarówno dla człowieka, jak i dla samych produktów, jak i również jest szybka i skuteczna w stosunku do szkodników.